X12 / S 1984
Kunstharz / Malkarton
24 / 24Y 14 / W 1982